Home HİZMETLERİMİZ Güçlendirme

Güçlendirme

FRP KOMPOZİT TEKNOLOJİSİ

FRP NEDİR?
FRP malzemeleri karbon,aramid,kevlar ve cam olmak üzere 4 gruba ayrılırlar.Bu malzemeler çok düşük ağırlıklarına rağmen çok yüksek mukavametlere, anti korozif özelliklere , yüksek mekanik ve fiziksel değerlere sahiptirler.
FRP kompozit malzemeler tek yönlü plakalar,kumaşlar,çubuklar ve çift yönlü örtüler olarak üretilebilmektedir.
Epoksi, fiber matriksinden oluşan CFRP plakalar (Karbon Fiberle Güçlendirilmiş Polymerler) çelik plakaları her türlü fiziki değerlerde geride bırakmaktadır.Düşük sünme ve uzama gösterir ve çeliğe kıyasla ince,hafif ve çekme dayanımı 5-10 kat daha fazladır.
Kompozit güçlendirme sistemi betonarme elemanlara dıştan uygulanan bir güçlendirme sistemidir.
Harici yapıştırmalı kompozit sistemler , yapı elemanlarının yük taşıma kapasitesini ve eğilme dayanımını artırır.Yükler epoksi reçine yapıştırıcısı vasıtasıyla kompozite aktarılır ,böylelikle üniform bir yük aktarımı sağlanır.

 

Kompozit sistem aşağıdaki malzemelerden meydana gelir

 • Yüzey düzeltme macunu
 • Epoksi yapıştırıcı
 • Kompozit ürünler (Karbon,Aramid,Cam)
 • Koruyuycu kaplama (Sıva, Boya)

 

TİPİK UYGULAMALAR
FRP kompozit teknolojisi sismik güçlendirme, kullanım değişikliği, yapıların yeni yönetmeliklere uygun hale getirilmesi,tasarım ve işçilik hataları,ilave servis yükleri gibi nedenlerle kirişlerin,döşemelerin, duvarların,kolonların,bacaların,siloların,tünellerin,boruların,tankların ve diğer elemanların güçlendirilmesinde kullanılır.

 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE FRP KULLANIMININ AVANTAJLARI   FRP SİSTEMİNİN YAPIYA FAYDALARI
 • Tasarsım kolaylığı
 • Farklı fiziksel değerler için farklı kompozit malzeme kullanma imkanı
 • Anti koroziflerdir
 • Yapılarda kullanım altında uygulama imkanı
 • Uygulama ve kullanım kolaylığı
 • Maliyeti yüksek makine ve ekipman gerekmez
 • Her çeşit yapı elemanı güçlendirilmesinde kullanılır
 • Bakım gerektirmez
 • Kullanılan bütün bileşenlerin önceden kalite kontrolü yapılmıştır.
 • Yük taşıma kapasitesini artırır
 • Eğilme dayanımını artırır
 • Durabiliteyi geliştirir
 • Dinamik yükten gelen malzeme yorulması direncini güçlendirir
 • Sehimi azaltır
 • Ölü yükü arttırmaz, elemanın geometrisini değiştirmez
 • Esnektir, çeşitli formlara adapte edilebilir

CFRP PLAKALAR

Karbon fiber ve epoksi matriksinden oluşan plakalar, kolon, kiriş, döşeme ve duvarların taşıma kapasitelerini arttırmak için harici takviye donatısıdır.

Bu plakalar yapı elemanlarının çekme bölgelerine yüksek mukavametli epoksi reçine ile yapıştırılır.Epoksi reçine kürlendikten sonra yükleri plakalara aktarır.Plakalar yük altında akma limitlerine kadar yüksek gerilmeleri karşılar.
Elastisite modülüne göre değişik karbon plaka tipleri mevcuttur.Uygun plaka tipi güçlendirilecek elemanın yükleme durumu ve açıklığa göre seçilir.
Yüksek elastisite modüllü plakalar kullanılarak donatı deformasyonu ve çatlak genişlikleri azaltılabilir.
Aşırı sehimden dolayı güçlendirilmesi gereken elemanlarda E modülü yüksek plakalar kullanılmalıdır.
Karbon plakalar ön germeli olarak da uygulanabilir.

FRP Plakaların faydaları:

 • Performans

Yüksek fiziksel ve mekanik değerlere sahiptirler

 • Yüksek dayanım

Yüksek elastisite modülü ve çekme dayanımı ile yapı elemanlarının
yük taşıma kapasitesini önemli ölçüde arttırırlar.

 • Tasarım kolaylığı

Çok amaçlı malzeme seçeneği sunar.

 • Uygulama kolaylığı

Sorunsuz montaj ve uygulama sözkonusudur.

 • Öngermeli uygulama

UYGULAMA

FRP plakalrın yapıştırılmasından önce yüzey hazırlığının doğru yapılması çok önemlidir.

Beton yüzeyi; letans,yağ,kir,zayıf kısımlar,sıva ve boyalardan kumlama veya taşlama gibi mekanik yöntemlerden biri kullanılarak temizlenmelidir.Beton yüzeyin minumum çekme dayanımı 1.5 N/mm2 olmalıdır.Yüzey profili düzgün olmalı, kot farkı 2 metre de 5 mm yi geçmemelidir.

Uygulama aşamaları:

 • İstenilen uzunlukta hafif kolay taşınabilir rulolarda paketlenen plakalar uygulama yerinde istenilen uzunlukta firesiz kesilr.

 • Epoksi reçine plakaya ve uygulanacak elemana 2 mm kalınlıkta sürülür.
 • Plakalar uygun pozisyonda tutularak yapıştırılır.
 • Yapıştırıldıktan sonra üzerine rulo gezdirilerek sabitlenir.


FRP KUMAŞLAR

FRP kumaşlar tek yönlü veya iki yönlü %100 karbon liflerden oluşur. Kiriş,baca,silo,tünel,boru ve duvar gibi yapı elemanlarının harici güçlendirme donatısıdır.Özellikle komplike şekilli yapı elemanlarının güçlendirilmesi için eşsiz bir çözüm sağlar.

 • Kolonlarda : Kesme,kayma,eğilme dayanımını ve darbe direncini arttırır,uzun süreli yük taşıma özelliğini pekiştirir.
 • Kirişlerde : Eğilme ve kesme dayanımını arttırır.
 • Bacalarda : Rüzgar yüküne karşı direnci ve eğilme dayanımını artırır.
 • Silolarda : Dairesel çevre gerilme dayanımını arttırır ve çatlak oluşumunu azaltır.
 • Borularda : Geniş çaplı boruların basınç kapasitesini arttırır.
 • Tünellerde: Yanal hareketlere,eğilme ve basınca karşı dayanımı arttırır.
 • Duvarlarda : Darbe direncini arttırır,patlamalara karşı koruma sağlar. 

UYGULAMA

FRP kumaşların yapıştırılmasından önce yüzey hazırlığının doğru yapılması çok önemlidir.

Beton yüzeyi; letans,yağ,kir,zayıf kısımlar,sıva ve boyalardan kumlama veya taşlama gibi mekanik yöntemlerden biri kullanılarak temizlenmelidir.Beton yüzeyin minumum çekme dayanımı 1.5 N/mm2 olmalıdır.Köşeli kesitler en az 10 mm çapında yuvarlatılmalıdır.

 • Yüzey bozuklukları epoki puty ile düzeltilir.
 • Uygun şekilde hazırlanmış yüzeye epoksi sürülür
 • FRP gerilerek yapıştırılır, rolu gezdirilerek sabitlenir ..ve epoksi ile iyice doyurulur.
 • FRP kumaşın üzerine son kat epoksi uygulanır
 • Koruyucu kaplama yapılacaksa kum serpilir ve daha sonra sıva veya başka bir uygulama ile işlem tamamlanır.

DİZAYN KRİTERLERİ

Dizayn için öneriler

•  Yapıştırılacak yüzeyin çekme mukavameti min.1,5 N/mm2 olmalıdır. Fib(14)
•  Uygulama yapılacak yüzeydeki min. Paspayı 10 mm olmalıdır. Fib(14)
•  Güçlendirme faktörü  2 olmalıdır.
•  Yüzeydeki klorid içeriği  0,3 % (ağırlıkça), rutubet < 4% olmalıdır.
•  Yüzey profili düzgün olmalı kot farkı 2 metrede 10 mm yi geçmemelidir.
•  Maksimum kat sayısı plakalar için 3, kumaşlar için 5 olmalıdır. Fib(14)
•  Karbon plaka ile beton arasındaki epoksi kalınlığı sıkıştırmadan sonra min.1,5 mm olmalıdır. Fib(14)
•  Kiriş uygulamalarında karbon plakanın kenara uzaklığı büyük-eşit paspayı olmalıdır. Fib(14)
•  Kiriş uygulamalarında karbon plakalar arasındaki açıklık  min.(0,2L , 5h) olmalıdır. Fib(14) (L=kiriş boyu, h=kiriş yüksekliği)
•  Karbon kumaş uygulamasında köşeler min.10-15 mm çapında yuvarlatılmalıdır. Fib(14)
•  Kolon sargılamada bindirme boyu min.200 mm olmalıdır.
•  Kolon sargılamada kat sayısı min. 2 olmalıdır.