Home ÜRÜNLER Koruyucu Kaplamalar Araldite ® EPOXYGROUT L

Araldite ® EPOXYGROUT L


BÜZÜLMEZ CİNS AKIŞKAN EPOXY HARCI
  KULLANIM
Sertleşen harcın mekanik niteliklerinin çok yüksek olması gerektiği durumlarda, boşlukların doldurulmasında ve yük taşıyıcı yüzeylerde serbestçe akan, büzülmeyen bir epoxy harcıdır.Köprü yatakları, vinç rayları, yüksek süratli türbinlerin ağır dinamik ve hareketli yüklere maruz kalan taban plakaları için idealdir

ÖZEL NİTELİKLER
* ÇÖZÜCÜ GEREKTİRMEZ
* BÜZÜLMEZ
* KULLANIMI KOLAYDIR
* ÇABUK SERTLEŞİR
* ASTAR GEREKTİRMEZ
* YÜKSEK MUKAVEMETE SAHİPTİR
* KİMYASAL MADDELERE KARŞI DAYANIKLIDIR.
* 5-50 MM'LİK ÇATLAKLAR İÇİNDİR

TANIM
Araldite Epoxygrout L, epoxy reçinesi ve sertleştiricisi ile kuartz dolgudan oluşan, üç bileşenli bir malzeme olup her bir bileşen, fabrikada tartılmış ve kullanıma hazır olarak paketlenmiştir. Karıştırıldıktan sonra, akıcı halindeki harç 5-50 mm genişliğindeki boşluklara dökülebilir; herhangi bir ayrışma, ya da reçine akması söz konusu değildir.Araldite Epoxygrout L,'nin standart ve hızlı sertleşen tipleri bulunmaktadır. Araldite Epoxygrout T aynı fiziksel ve mekanik özelliklere sahip olup tiksotropik bir yapıya sahiptir. Hazırlanan harç uygun bir pompa veya spatula yardımıyla uygulanır ve akmaz. 


YÜZEY HAZIRLIĞI
Beton yüzeyindeki tüm çimento şerbeti ve gevşek maddelerin mekanik kazıma veya "Acid Etching" ile temizlenmesi zorunludur. "Acid Etching" yapıldığında yüzeyin yıkanarak temizlenmesi zorunludur.
Çatlak, yada bozuk beton, agrega açığa çıkıp sağlam bir yüzey elde edilinceye kadar kumlama, ya da mekanik kazıma işlemine tabi tutulur.Bütün çelik yüzeylerin, İsveç Standardı SA 2 ½ kalitesinde kumlanması gereklidir. Temizlenen yüzeylerin kumlanması gecikecekse Araldite Primer 011 kullanılarak pasa karşı korunma sağlanmalıdır. Gerekli görüldüğü takdirde kalıp yapılabilir. Özellikle döşeme ile duvarlar arasındaki boşlukların tam olarak dolmasına dikkat edilmelidir. Harç tek taraftan dökülmediği takdirde ek yerlerinde boşluklar oluşabilir.
Kolay akmayı sağlamak amacıyla hidrostatik bir başlık gereklidir. Genelikle 150 mm genişliğindeki başlık yeterliyse de küçük boşluklar için daha büyük başlık gerekebilir.

KAPLAMA UYGULAMASI
Malzemeler 400d/d'lik mekanik mikserle karıştırılması içine hava karışmaması açısından önemlidir.
Araldite Epoxygrout L üç bileşenli bir malzeme olup önceden tartılmış üç paket halinde piyasaya sunulmaktadır ve içine başka bir malzeme katılması söz konusu değildir. Her kutuyu kendi içinde karıştırdıktan sonra, sertleştiricinin tamamını reçine üzerine boşaltıp üniform bir kıvam elde edinceye kadar karıştırınız. Sonra yavaşça dolgu malzemesini ilave edip tamamen karıştırınız.
Karışmış olan harcın kalıba sadece bir taraftan dökülmesi gerekir. Vibratör kullanmayın. Döküm sırasında hidrostatik başlığı devamlı olarak tutunuz. Birden fazla paket kullanılacaksa, dökme işlemine ara verilmemesi için, önlem alınmalıdır. Çok büyük miktarlarda dökme öngörülmüşse, büyük ısı oluşumlarını önlemek için döküm alanının kısımlara ayrılması gerekir. Bu, yüzey alanının hacimle oranına bağlıdır. Bu durumda Ciba teknik servisine başvurunuz.
Çok dar boşluklar için dolgu maddesinin bir kısmı kullanılmayabilir. Harç, ilk sertleşmesinden sonra hafif yükleri taşıyabilir; ancak tam kurumadan yüklenmemelidir.

TEMİZLEME 
Vantico Cleaning Fluid kullanınız.

VERİM
15 kg'lık paketlerde yaklaşık olarak 8-8.5 lt malzeme bulunmaktadır..

ISIL ÖZELLİKLER
Araldite Epoxygrout L 6° C ile 30° C arasında kullanılabilir. Tam kürünü tamamladıktan sonra donmaya ve 0° C altındaki sıcaklıklarda dayanıklıdır. 45° C üzerindeki sıcaklıklarda sürekli yüklemeye tabi tutmaktan kaçınılmalıdır.Böyle bir durum söz konusu ise Ciba'nın önerisi alınmalıdır.

KULLANIM
SİSTEMİN UYGULANMASI
Uygulama yapılacak betonun en az 225kg/cm2 basınç mukavemetinde olması, 28 gün kürlenmesi ve bu süre sonunda en çok % 5 nem içermesi gereklidir. 28 günlük kürlenme süresinin beklenemediği durumlarda Ciba teknik servisine danışınız.

DEPOLAMA
5-25°C'de 12 ay süreyle saklanabilir.

UYARI
Kurumamış epoxy malzemesini ağzınıza götürmeyin, yiyecek ve içeceklerden uzak tutun. Temizlenmiş görünseler dahi, boş kaplar içine yiyecek koymayın. Kurumamış epoxy malzemesiyle temastayken, daima eldiven veya koruyucu krem kullanın. Üzerinize bulaşan maddeyi sıcak su ve sabunla temizleyin. Buharını teneffüs etmeyin. 5° C altında kullanmayın.

NOT
Bu yayındaki bilgiler iyi niyete dayanmaktadır; bildiklerimizin bugünkü durumunu yansıtmaktadır; ancak kullanıldığı koşullar denetimimiz dışında bulunduğundan, önerilerin hiç biri teminat altında değildir. Satınalıcılar ve kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları ve gereksinimleri çerçevesi içinde değerlendirmelidir.